Εξαγορά του 51% της OTS AE Εκτύπωση
Πέμπτη, 21 Απρίλιος 2011

Η Altec Συμμετοχών ΑΒEΕ, με πρόεδρο τον Α. Αθανασούλη, προχώρησε στην εξαγορά του 51% της Υπηρεσίες Ανοιχτής τεχνολογίας ΑΕ με διακριτικό τίτλο «OTS AE», η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα.

Το κόστος της ανωτέρω εξαγοράς ανήλθε συνολικά σε 3.150.000 € και θα καλυφθεί εξολοκλήρου με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, διάρκειας 7 ετών, που χορηγήθηκε από τις: ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

H OTS AE ιδρύθηκε το 1993 και έχει μέχρι σήμερα υλοποιήσει με επιτυχία ένα μεγάλο αριθμό έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, δημιουργώντας τις υποδομές για μια ευέλικτη και αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση.

Οι προσδοκίες του Ομίλου Altec από την ενσωμάτωση της OTS, συνδέονται με την ενίσχυση του κλάδου των ολοκληρωμένων λύσεων. H μακρόχρονη εμπειρία και συνεργασία, αναμένεται να ενισχύσει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των εταιρειών του Ομίλου Altec, τόσο σε επίπεδο τεχνογνωσίας όσο και σε επίπεδο αξιοποίησης συνεργιών στην ανάληψη και υλοποίηση νέων έργων.