Όμιλος Altec Εκτύπωση
Microland OTS Interface Unisoft Romania Sysware Romania